Erdészet • Vadászat • Túrázás
Kérdése van? +36 30 670 85 00info@grube.hu
favorite local_mall
Mini kosár
Üres kosár
Össztömeg:
  kg
Nettó összesen:
 {{model.WebDevizaNem}}
Bruttó összesen:
 {{model.WebDevizaNem}}
Kosár megtekintése
Továbbiak expand_more

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Hatályos 2023. május 7-től!


A Grube Kft. (székhelye 2030 Érd, Kadarka u. 1.) mint adatkezelő elkötelezett az adatvédelem felé, és ennek érdekében kötelezettséget vállal a vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartására. 

A fentiek alapján a Grube Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, (továbbiakban: „Infotörvény”) valamint az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: „Rendelet”) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „Eht.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvénnyel (a továbbiakban: „Ekertv.”) valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénnyel (a továbbiakban: „Grt.”) valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „Számvtv.”) összhangban az alábbi Adatvédelmi Tájékoztatót („Tájékoztató”) teszi közzé. 

Grube Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. Igyekszünk Önt a Tájékoztató módosításáról minden esetben tájékoztatni, de ennek ellenére javasoljuk, hogy minden esetben ellenőrizze jelen Tájékoztató aktuális tartalmát.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a www.grube.hu weboldalt (továbbiakban: „Weboldal”) használja, illetve az ezen a weboldalon található webshopban (továbbiakban: „Webshop”) vásárol, vagy hozzájárul a közvetlen üzletszerzési célú megkeresésekhez, a személyes adatai jelen Tájékoztató értelmében kezelésre és meghatározott ideig megőrzésre kerülhetnek. Amennyiben Ön meglátogatja a Weboldalt ill. vásárol a Webshopban, akkor azzal jelen Tájékoztatóban foglaltakat kifejezetten elfogadja. 

A Rendelet 12. és 13. cikkében rögzített kötelezettségünknek eleget téve, ezúton a következőkről tájékoztatjuk személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

 

1. Az Adatkezelő neve és székhelye

Az Adatkezelő neve Grube Kft. („Adatkezelő”)

Székhelye: 2030 Érd, Kadarka u. 1.
Cégjegyzékszáma: 13-09-084554
Nyilvántartást vezető hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószáma:    11784016-2-13
Telefon:    06-23-521-670
Fax:         06-23-521-675
Email:        info@grube.hu


2. Egyes adatkezelések 

2.1 Weboldal/Webshop használata során történő adatkezelés (cookie, „süti”)

A Webshopban történő vásárlás lebonyolítása, a testre szabott kiszolgálás és a felhasználói élmény javítása érdekében az Adatkezelő a számítógépén kis adatállományt, ún. cookie-t („süti”) helyez el.

 

Az Adatkezelő Weboldalán jelenleg az alábbi típusú sütik találhatók:

 

Név Példa érték Mire használjuk
ASP.NET_SessionId g5ecugeybqur135wzp6l9nnl ASP session azonosító. Ez alapján tároljuk le server memóriában pl. az utoljára megtekintett termékeket, korábbi kereséseket
vsuser userdnem=HUF&userlogged=0&userlang=HU User alap tulajdonságait tároljuk benne (nyelv, deviza, be van-e jelentkezve)
VS_VS_AUTH p3=+0HbletfNf3asRqSNNthqP1X3uxLUWv4Kt6xDxy/ c7jjZ64W22/UZTFz9HFxDSAKwgqr0W1gnf8= Bejelentkezve marad süti. Azonosítót generálunk, ami alapján ellenőrizzük és beléptetjük server oldalról.
vsCookieAlert 1 Ebben tároljuk, hogy elfogadta-e, hogy az áruház cookie-kat használ
popupbox 1 Bejelentkezéskor generálódik
vs-collapse {"CP_-101":0} ebből tudjuk, hogy melyik címke volt nyitva/zárva az adott felhasználónál

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy Weboldalon ún. Plug-In bővítmények is találhatók, amelyeket a Facebook Inc. (1601 S. California Ave Palo Alto, CA 94304, USA) működtet. Ilyen Plug-In bővítmény a Weboldalon elhelyezett „Like” gomb is. Amennyiben Ön csatlakozott a Facebook-hoz és a Weboldal meglátogatásakor is be van jelentkezve, akkor a Facebook szervere értesítést kap arról, hogy Ön meglátogatta a Weboldalt. Amennyiben Ön használja a „Like” gombot, akkor az ezzel kapcsolatos adatok szintén továbbítódnak a Facebook-hoz. Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a Facebook hozzárendelje az Ön felhasználói oldalához a Weboldalon tett látogatását, jelentkezzen ki a Facebook-ról mielőtt ellátogat a Weboldalra. A Facebook adatkezelésével kapcsolatban további információkért kérjük látogassa meg a http://facebook.com/policy/php oldalt.

Az Adatkezelő a Weboldalon/Webshopban igénybe veszi a Google LLC. által nyújtott Google Analytics szolgáltatásait, amelynek alapján a Google sütiket alkalmaz annak érdekében, hogy a Weboldal használatát, látogatottságát elemezze. A Google Analytics adatkezeléséről többet az alábbi címen talál: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/.

Az Adatkezelő remarketing és személyre szabott reklámtevékenység végzése érdekében igénybe veszi a Google AdWords szolgáltatásait a Google LLC-től (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. USA) Ennek során az Ön részére például olyan termékek hirdetései kerülnek megjelenítésre, amelyekre a Webshop korábbi látogatása során rákeresett. Ezen sütik célja a viselkedés alapú marketingtevékenység végzése, profilalkotás.

Az egyes sütikről az Adatkezelő oly módon tájékoztatja a honlap látogatóit, hogy ún. Consent Management Platform (CMP) szolgáltató segítségét veszi igénybe. Az Adatkezelő CMP szolgáltatója a Usercentrics Consent Management, amelynek elérhetősége: https://www.usercentrics.com/.

A Weboldalon a Usercentrics által működtetett tájékoztató és hozzájárulás kezelő rendszer ad a fenti adatkezelésekkel kapcsolatosan bővebb információt “Adatvédelmi beállítások” ikon alatt, és ezen a platformon keresztül lehetséges az egyes adatkezelésekhez, sütik használatához a hozzájárulást megadni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik elfogadása azt is eredményezheti, hogy a sütik adatai az az Európai Gazdasági Térség területén kívül, olyan harmadik országban kerülnek feldolgozásra, ahol a személyes adatok megfelelő szintű védelme nem biztosított. Egyes országokban ez azzal a kockázattal járhat, hogy az adatokhoz biztonsági és felügyeleti célból hozzáférhetnek anélkül, hogy Ön erről tájékoztatást kapna, vagy egyéb jogi igénye lenne. Továbbá nem tudjuk biztosítani az érintett szolgáltatókkal szembeni jogainak gyakorlását. Az adatok nem biztonságos, harmadik országba történő továbbításának jogalapja a GDPR 49. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

Amennyiben Ön nem kíván sütiket használni, a böngészőben vagy egyéb eszközök segítségével bármikor letilthatja azokat. Erre általában a böngészőprogramok Eszközök/Beállítások Előzmények menüjében van lehetősége. A sütik használatának letiltása azonban korlátozhatja Weboldal/Webshop funkcióit, és elképzelhető, hogy egyes szolgáltatások ily módon nem lesznek elérhetők.

Az adatkezelés jogalapja 

A Weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges, funkcionális sütik kezelésének jogalapja az adatkezelő jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) f) pontja), a statisztikai és marketing célú sütik kezelésére pedig a Weboldal látogatójának kifejezett hozzájárulásával kerül sor (Rendelet 6. cikk (1) a) pont szerint.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a sütiket abból a célból kezeli, hogy a Weblap üzemeltetését lehetővé tegye, valamint a Webshopot az Ön megrendeléseivel kapcsolatban megfelelően üzemeltethesse. Ezen túlmenően a sütik célja lehet a Weblap látogatása során rögzített adatok felhasználásával az Ön részére személyre szabott hirdetések, reklámajánlatok megjelenítése (profilalkotás). A sütiket az Adatkezelő a Weblap hatékonyságának növelése érdekében is kezeli.

Az adatkezelésre egyebekben jelen Tájékoztató további rendelkezései (3-8. fejezetek) az irányadók.


 

2.2 Webshop használata során történő adatkezelés

A Webshop használata során kezelt személyes adatok közvetlenül Öntől kerülnek felvételre. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön nem a saját személyes adatait adja meg az Adatkezelőnek, akkor az Ön felelőssége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A Webshop használatához Ön felhasználói fiókot hozhat létre regisztráció útján. A regisztrált felhasználók könnyebben és gyorsabban tudják a Webshopot használni (pl. nem kell minden vásárlás során külön-külön megadni az adataikat, nyomon tudják követni a korábbi vásárlásaikat stb.). Ezen regisztráció során a személyes adatok alábbi kategóriáinak kezelésére kerülhet sor:
 

  • felhasználónév,
  • email-cím,
  • jelszó,
  • vezetéknév, utónév,
  • telefonszám
  • szállítási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám,
  • számlázási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám
  • bankszámlaszám,
  • vásárlások adatai.

A regisztrációját Ön bármikor visszavonhatja, és vásárolhat regisztráció nélkül is.

Amennyiben Ön vásárol a Webshopban, akkor a személyes adatok alábbi kategóriáinak kezelésére kerülhet sor:

•    emailcím
•    vezetéknév, utónév
•    telefonszám
•    szállítási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám, 
•    számlázási adatok: ország, irányítószám, település, utca, házszám
•    bankszámlaszám,
•    vásárlásokkal kapcsolatos adatok, így különösen a megvásárolt termékek adatai, szavatossági, jótállási igények adatai, kapcsolódó kommunikációk.

Amennyiben Ön regisztrált felhasználóként vásárol a Webshopban, akkor a regisztráció során megadott adatait a rendszer átemeli a vásárlási adatok közé.

Az adatkezelés jogalapja

A regisztráció során megadott adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása a Rendelet 6. cikk (1) a) pont szerint.
A vásárlás során kezelt adatok tekintetében az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges (Rendelet 6. cikk (1) b) szerint) ill. az jogi kötelezettség a számlázási adatok tekintetében (Rendelet 6. cikk (1) c) pont valamint Számvtv. 169.§ (2) szerint).

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön nem bocsát a rendelkezésünkre olyan adatot, amely a Webshopban történő szerződés megkötéséhez szükséges vagy jogszabályon alapul, akkor lehetséges, hogy az Adatkezelő nem tud Önnel szerződést kötni vagy nem tudja azt teljesíteni.

Az adatkezelés célja

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésének a célja a Webshop könnyebb, felhasználóbarát működtetése, vásárlók beazonosítása. 
A vásárlás során kezelt személyes adatok kezelésének célja a Webshop üzemeltetése, a Webshopban kötött szerződés teljesítése, számviteli, adójogi kötelezettség teljesítése, szerződésekkel kapcsolatos jótállási, szavatossági igények teljesítése, elállási jog gyakorlásának lehetővé tétele, és az Önnel való kapcsolattartás a szerződéssel kapcsolatban. 
Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók a Visionsoft Üzleti megoldások Kft., Vision-Software Kft. valamint a VS Fejlesztési Stúdió Kft. Az adattovábbítás jogalapja a szerződés teljesítése (Rendelet 6. cikk (1) b) pont). Részletesebb adatokat az adatfeldolgozókról a 3.2 pontban talál.
Amennyiben Ön a vásárlás során bankkártyával fizet, akkor a neve, a vásárlás összege, és dátuma, továbbításra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adattovábbítás jogalapja a szerződés teljesítése (Rendelet 6. cikk (1) b) pont). 
Amennyiben Ön a megrendelt termék házhozszállítását kéri, akkor a neve, szállítási címe, és a vásárlás értéke továbbításra kerülnek a Magyar Posta Zrt, mint adatfeldolgozó részére. Az adattovábbítás jogalapja a szerződés teljesítése (Rendelet 6. cikk (1) b) pont).

Amennyiben fizetési módként az „online áruhitelt” választja, úgy a finanszírozó bank adatkezelőként fog eljárni az Ön személyes adatai vonatkozásában az online áruhitellel kapcsolatban. A finanszírozó bank elérhetőségei:

Név: OTP Bank Nyrt. (cégjegyzékszáma:  01-10-041585)
székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.,
Email cím: aruhitel@otp.hu
A bank hatályos adatkezelési szabályzatát az alábbi linken érheti el: https://www.otpbank.hu/portal/hu/adatvedelem.

Az adatkezelésre egyebekben jelen Tájékoztató további rendelkezései (3-8. fejezetek) az irányadók.
 

 

2.3 Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés

Az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlenül Öntől kerülnek felvételre. A Webshopban történő vásárlás ill. regisztráció során a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával Ön hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy hírleveleket küldjünk Önnek. Ez a hozzájárulás önkéntes, a vásárlásnak nem feltétele.

Amennyiben Ön hozzájárul ahhoz, hogy közvetlen üzletszerzés céljából emailben rendszeresen hírleveleket, reklámajánlatokat küldjünk Önnek, akkor az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

•    felhasználónév,
•    email-cím
•    érdeklődési kör, amellyel kapcsolatban ilyen hírleveleket, reklámokat szeretne kapni.

Az adatkezelés jogalapja
 
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) a) pont).

Az adatkezelés célja

Amennyiben Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adta, a személyes adatait közvetlen üzletszerzési célból, hírlevelek, reklámajánlatok rendszeres, email útján történő megküldése céljából kezeljük. Az Adatkezelő az Ön, mint felhasználó ill. vásárló vásárlási szokásait is elemzi, és hozzájárulása esetén Önnek személyre szabott hírleveleket, reklámokat küld. 
Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó a Vision-Software Kft. Az adattovábbítás jogalapja a szerződés teljesítése (Rendelet 6. cikk (1) b) pont). 
Az adatkezelésre egyebekben jelen Tájékoztató további rendelkezései (3-8. fejezetek) az irányadók.

3. Azok a személyek, akik az adatokat megismerhetik, a személyes adatok továbbítása, adatfeldolgozás

3.1    Az Ön személyes adatai hozzáférhetők és megismerhetők a feladataik ellátásához szükséges mértékben az Adatkezelő adminisztrációs jogosultsággal rendelkező alkalmazottai és az Adatkezelő megbízásából eljáró harmadik személyek számára, így különösen az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló szervezetek részére.

3.2    Az Adatkezelő tevékenysége során jelenleg az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

•    Visionsoft Üzleti megoldások Kft.
H-1149 Budapest, Pósa Lajos u. 51.
emailcíme: info@visionsoft.hu
Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység: ERP és Webshop szoftver támogatása valamint hosting alapú felhőszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. Ennek alapján az Ön személyes adatait az adatfeldolgozó dolgozza fel a Magyarországon az Invitech Megoldások Zrt. adatközpont 1143 Budapest, Ilka utca 31. cím alatt tárolt szerverein.
•    Vision-Software Kft.
    H-1149 Budapest, Pósa Lajos u. 51.
Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység: ERP és Webshop szoftver bérbeadása és üzemeltetése, hírlevél küldése.
•    VS Fejlesztési Stúdió Kft.
H-1149 Budapest, Pósa Lajos u. 51.
emailcíme:
Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység: ERP és Webshop szoftver fejlesztése.
•    Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység: az Adatkezelőtől megrendelt küldemények kiszállítása.
•    Kálnay Zsuzsanna
2049 Diósd, Szabadság utca 119.
Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység: könyvelési tevékenység.
•    OTP Mobil Szolgáltató Kft.
1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység: bankkártyás fizetési szolgáltatás. A SimplePay Adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken elérhető: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/.

Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés Rendelet követelményeinek velő megfelelésére és az Ön jogainak védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedéseknek a végrehajtására.

3.3    Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatai továbbításra kerülhetnek olyan címzettek részére, akik azokat az Adatkezelő számára a szerződéssel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása során kezelik (pl. pénzügyi szolgáltatások, jogi tanácsadás, szavatossági igényekkel kapcsolatos szolgáltatások stb.).

3.4    Az Ön személyes adatai harmadik félnek (potenciális eladónak vagy vevőnek) is továbbíthatók olyan esetekben, amikor ez az Adatkezelővel kapcsolatos cégváltozás vagy tranzakció miatt szükséges (pl. átalakulás, tagváltozás, vagyonátruházás, stb.).

3.5    Felhívjuk figyelmét, hogy azok a harmadik felek, akikkel az Adatkezelő megosztja az Ön személyes adatait, bizonyos esetekben önállóan határozhatják meg az Ön személyes adatai kezelésének célját és módját (pl. biztosítótársaság), így ezekben az esetekben az ő saját adatvédelmi tájékoztatójuk lesz irányadó az Ön személyes adatainak kezelésére.

3.6    Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön személyes adatai statisztikai célokra és kutatások céljára is felhasználásra kerülhetnek, anonimizált módon.

3.7    Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatainak védelmében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

3.8    Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy személyes adatai jogszabályban meghatározott esetben és módon kiadhatók a hatóságok, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság számára is. 

3.9    Mivel az Adatkezelő egy nemzetközi vállalatcsoport tagja, az Adatkezelő bizonyos esetekben az Ön személyes adatait adminisztratív célból más országba továbbíthatja.

 

 

4. Az adatkezelés (tárolás) időtartama

4.1    Az Ön személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében szükséges ésszerű időtartamig kezeljük. 

4.2    A 2.2 pontban megjelölt, regisztráció során megadott személyes adatokat az Adatkezelő a Webshopban történt vásárlás – több vásárlás esetén a legutóbbinak a - teljesítésétől számított számított 5 évig kezeli – kivéve, ha jogszabályi kötelezettsége alapján ezen adatokat továbbra is kezelnie kell. Felhívjuk a figyelmét, hogy a regisztrációhoz adott hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja. Ebben az esetben a regisztrációját töröljük, azonban az esetleges vásárlások adatait továbbra is kezeljük.

4.3    Amennyiben az adatkezelés jogszabályi kötelezettség alapján áll fenn, akkor az adatokat a jogszabály által előirt ideig kezeljük. Ennek alapján a vásárlások adatait a mindenkori Számv. tv. (169. § (2) bekezdése) alapján nyolc évig tároljuk.

4.4    Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, akkor Ön bármikor jogosult ezen hozzájárulást indoklás nélkül visszavonni és adatainak törlését kérni. Az adatok törlése a korábbi adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

4.5    Felhívjuk a figyelmét, hogy a 2.3 pont szerinti közvetlen üzletszerzési célú adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja. Amennyiben Ön ezen jogával élni kíván, ezt megteheti a „Beállításaim” menüpont alatt vagy külön emailben vagy postai úton megküldött nyilatkozatában. Nyilatkozatának kézhezvételét követően az Adatkezelő haladéktalanul, 3 munkanapon belül törli az Ön adatait a nyilvántartásából. 

5. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

5.1 Az érintettet az alábbi jogok illetik meg kezelt személyes adatai tekintetében:

•    Hozzáférhet, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. 
Ennek alapján az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet arról, hogy rá vonatkozóan konkrétan milyen adatot kezel. Ennek alapján Ön jogosult arra, hogy a hozzáférjen a következő információkhoz:
–    az adatkezelés célja,
–    kezelt személyes adatai kategóriái,
–    címzettek, akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait,
–    az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai
–    az adatok forrása, ha nem az érintettől gyűjtötték azokat,
–    a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról,
–    ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor ennek tényéről, logikájáról, illetve az Önre nézve várható következményeiről;
Ön jogosult másolatot kapni kezelt személyes adatairól.

•    A Rendelet által meghatározott esetben az érintett jogosult az adathordozhatósághoz.
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek, ha:
a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Ön és az adatkezelő közötti szerinti szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

•    Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha azok pontatlanok vagy hiányosak.
Javasoljuk, hogy minden esetben haladéktalanul jelezze felénk, ha az Adatkezelő által tárolt adata (pl. lakcíme) megváltozott, hiányos vagy már nem aktuális.

•    Az érintett kérheti személyes adatainak törlését, ha 
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (pl. online marketing keretében). 
A törléshez való jog nem alkalmazandó a Rendelet által előírt esetekben pl. amennyiben az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából vagy jogi igények érvényesítéséhez szükséges.

•    Az érintett kérheti adatkezelésének korlátozását, ha:
-    az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
-    az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
-    az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
-    az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
•    Az érintett jogosult arra, hogy a bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ebben az esetben az Ön a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

•    Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén az érintett hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

6.2    Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti jogain alapuló kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

6.3    Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

7. Jogorvoslatok 

7.1    Fenti jogainak megsértése esetén Ön jogosult jogorvoslatért fordulni az Adatkezelőhöz az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken.

7.2    Az Adatkezelő köteles az ügyet a jogorvoslatra irányuló kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kivizsgálni, és közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

7.3    Fenti jogainak megsértése esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., tel: +36 1-391-1400, fax: +36 1-391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat jogorvoslatért.

7.4    Jogsérelem esetén Ön jogosult az (állandó) lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni és kártérítést ill. sérelemdíjat követelni. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik.

.

2023. május 8.
Grube Kft.

call
Kérdése van? Elakadt?
Hívjon minket, küldjön e-mailt, vagy írjon chaten!
+36 30 670 85 00info@grube.hu
contact_support
 

 

Grube szaküzlet
Grube szaküzlet

GRUBE SZAKÜZLET

Látogasson meg bennünket a kiválóan felszerelt, interaktív üzletünkben, ahol mindent megtalál.

2030 Érd, Kadarka u. 1.

+36 23 521 670

Útvonaltervezés

view_in_ar Megtekintés 3D-ben