Termékek
Menü

Adatvédelmi tájékoztató

A Grube Kft. (székhelye 2030 Érd, Kadarka u. 1.) mint adatkezelő elkötelezett az adatvédelem felé, és ennek érdekében kötelezettséget vállal a vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartására.

A fentiek alapján a Grube Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, (továbbiakban: „Infotörvény”) valamint a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: „Rendelet”) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „Eht.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvénnyel (a továbbiakban: „Ekertv.”) valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII törvénnyel (a továbbiakban: „Grt.”) valamint a 2000. évi C. törvény - a számvitelről (a továbbiakban: „Számvtv.”) összhangban az alábbi Adatvédelmi Tájékoztatót teszi közzé.

Grube Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen tájékoztatót bármikor módosítsa. Igyekszünk Önt a Tájékoztató módosításáról minden esetben tájékoztatni, de ennek ellenére javasoljuk, hogy minden esetben ellenőrizze jelen Tájékoztató aktuális tartalmát.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a www.grube.hu weboldalt (továbbiakban: „Weboldal”) használja, illetve az ezen a weboldalon található webshopban (továbbiakban: „Webshop”) vásárol, vagy hozzájárul a közvetlen üzletszerzési célú megkeresésekhez, a személyes adatai jelen Adatvédelmi Tájékoztató értelmében rögzítésre és meghatározott ideig megőrzésre kerülhetnek. Amennyiben Ön meglátogatja a Weboldalt ill vásárol a Webshopban, akkor azzal jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

Az Infotv. 20. §-ában valamint a Rendelet 12. és 13. cikkében rögzített kötelezettségünknek eleget téve, ezúton a következőkről tájékoztatjuk személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

1. Az Adatkezelő neve és székhelye

Az Adatkezelő neve: Grube Kft.
Székhelye: 2030 Érd, Kadarka u. 1.
Cégjegyzékszáma: 13-09-084554
Nyilvántartást vezető hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 11784016-2-13
Telefon: 06-23-521-670
Fax: 06-23-521-675
Email: info@grube.hu
Adatkezelési azonosító: 02639-0001
Adatkezelési nyilvántartási számok:
 • NAIH-91741/2015 („időszakos promóció”)
 • NAIH-91742/2015 („direkt marketing”)
 • NAIH-91743/2015 („honlapon történő regisztráció”)
 • NAIH-91744/2015 („webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése”)
 • NAIH-91745/2015 („hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis”)
 • NAIH-91746/2015 („ügyfélkapcsolat”)

2. A kezelt adatok fajtái és forrása

2.1 Weboldal/Webshop használata során történő adatkezelés (cookie, „süti”)

A Webshopban történő vásárlás lebonyolítása, a testre szabott kiszolgálás és a felhasználói élmény javítása érdekében az Adatkezelő a számítógépén kis adatállományt, ún. cookie-t („süti”) helyez el.

 

Az Adatkezelő Weboldalán jelenleg az alábbi típusú sütik találhatók:

 

Név Példa érték Mire használjuk
ASP.NET_SessionId g5ecugeybqur135wzp6l9nnl ASP session azonosító. Ez alapján tároljuk le server memóriában pl. az utoljára megtekintett termékeket, korábbi kereséseket
vsuser userdnem=HUF&userlogged=0&userlang=HU User alap tulajdonságait tároljuk benne (nyelv, deviza, be van-e jelentkezve)
VS_VS_AUTH p3=+0HbletfNf3asRqSNNthqP1X3uxLUWv4Kt6xDxy/ c7jjZ64W22/UZTFz9HFxDSAKwgqr0W1gnf8= Bejelentkezve marad süti. Azonosítót generálunk, ami alapján ellenőrizzük és beléptetjük server oldalról.
vsCookieAlert 1 Ebben tároljuk, hogy elfogadta-e, hogy az áruház cookie-kat használ
popupbox 1 Bejelentkezéskor generálódik
vs-collapse {"CP_-101":0} ebből tudjuk, hogy melyik címke volt nyitva/zárva az adott felhasználónál

Felhívjuk a figyelmét, hogy Weboldalon ún. Plug-In bővítmények is találhatók, amelyeket a Facebook Inc. (1601 S. California Ave Palo Alto, CA 94304, USA) működtet. Ilyen Plug-In bővítmény a Weboldalon elhelyezett „Like” gomb is. Amennyiben Ön csatlakozott a Facebook-hoz és a Weboldal meglátogatásakor is be van jelentkezve, akkor a Facebook szervere értesítést kap arról, hogy Ön meglátogatta a Weboldalt. Amennyiben Ön használja a „Like” gombot, akkor az ezzel kapcsolatos adatok szintén továbbítódnak a Facebook-hoz. Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a Facebook hozzárendelje az Ön felhasználói oldalához a Weboldalon tett látogatását, jelentkezzen ki a Facebook-ról mielőtt ellátogat a Weboldalra. A Facebook adatkezelésével kapcsolatban további információkért kérjük látogassa meg az alábbi oldalt.

Az Adatkezelő a Weboldalon/Webshopban igénybe veszi a Google LLC. által nyújtott Google Analytics szolgáltatásait, amelynek alapján a Google sütiket alkalmaz annak érdekében, hogy a Weboldal használatát, látogatottságát elemezze. A Google Analytics adatkezeléséről többet az alábbi címen talál.

Az Adatkezelő remarketing és személyre szabott reklámtevékenység végzése érdekében igénybe veszi a Google AdWords szolgáltatásait a Google LLC-től (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. USA) Ennek során az Ön részére például olyan termékek hirdetései kerülnek megjelenítésre, amelyekre a Webshop korábbi látogatása során rákeresett. Ezen sütik célja a viselkedés alapú marketingtevékenység végzése, profilalkotás.

Amennyiben Ön nem kíván sütiket használni, a böngészőben vagy egyéb eszközök segítségével bármikor letilthatja azokat. Erre általában a böngészőprogramok Eszközök/Beállítások Előzmények menüjében van lehetősége. A sütik használatának letiltása azonban korlátozhatja Weboldal/Webshop funkcióit, és elképzelhető, hogy egyes szolgáltatások ily módon nem lesznek elérhetők.

2.2 Webshop használata során történő adatkezelés

Az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlenül Öntől kerülnek felvételre. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön nem a saját személyes adatait adja meg a Grube Kft-nek, akkor az Ön felelőssége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A Webshop használatához szükséges regisztráció során az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

 • felhasználónév,
 • email-cím,
 • jelszó,
 • vezetéknév, utónév,
 • telefonszám
 • szállítási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám,
 • számlázási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám
 • bankszámlaszám,
 • vásárlások adatai.

2.3 Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés

Az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlenül Öntől kerülnek felvételre.

Amennyiben Ön hozzájárul ahhoz, hogy közvetlen üzletszerzés céljából emailben rendszeresen hírleveleket, reklámajánlatokat küldjünk Önnek, akkor az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

 • felhasználónév,
 • email-cím
 • érdeklődési kör, amellyel kapcsolatban ilyen hírleveleket, reklámokat szeretne kapni.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az Ön személyes adatainak fentiek szerinti kezelését az Adatkezelő részben az Ön, mint érintett önkéntes, tájékozott hozzájárulása alapján valamint a Webshopban történő vásárlás teljesítése érdekében (Rendelet 6. cikk (1) a) ill. b), részben pedig Eht. 154. § (3) bek., valamint az Ekertv. 13/A. § (3) bekezdése és a Grt. 6.§ (5) bekezdése valamint a Számv. tv. 169.§ alapján jogi kötelezettség alapján kezeli.

2.2 pontban foglalt adatkezelés során

Személyes adat Jogalap
felhasználónév hozzájárulás
email-cím hozzájárulás
jelszó hozzájárulás
vezetéknév, utónév szerződés teljesítéséhez szükséges/jogi kötelezettség
szállítási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám szerződés teljesítéséhez szükséges
számlázási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám szerződés teljesítéséhez szükséges/jogi kötelezettség
bankszámlaszám hozzájárulás/jogi kötelezettség
vásárlások adatai szerződés teljesítéséhez szükséges

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön nem bocsát a rendelkezésünkre olyan adatot, amely a Webshopban történő szerződés megkötéséhez szükséges vagy jogszabályon alapul, akkor lehetséges, hogy az Adatkezelő nem tud Önnel szerződést kötni vagy nem tudja azt teljesíteni.

2.3 pontban foglalt adatkezelés során

Személyes adat Jogalap
felhasználónév hozzájárulás
email-cím hozzájárulás
érdeklődési kör hozzájárulás

4. Az adatkezelés célja

 1. Az Adatkezelő a 2.1 pontban megjelölt sütiket abból a célból kezeli, hogy a Weblap üzemeltetését lehetővé tétele, valamint a Webshopot az Ön megrendeléseivel kapcsolatban megfelelően üzemeltethesse. Ezen túlmenően a sütik célja lehet a Weblap látogatása során rögzített adatok felhasználásával az Ön részére személyre szabott hirdetések, reklámajánlatok megjelenítése (profilalkotás).. A sütiket az Adatkezelő Weblap hatékonyságának növelése érdekében is kezeli.
 2. Az Adatkezelő által a 2.2 pontban felsorolt személyes adatok kezelésének a célja a a Webshop üzemeltetése, a Webshopban kötött szerződés teljesítése, szerződésekkel kapcsolatos jótállási, szavatossági igények teljesítése, az Önnel való kapcsolattartás a szerződéssel kapcsolatban.
 3. Amennyiben Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adta, a 2.3 pontban megjelölt személyes adatait közvetlen üzletszerzési célból, hírlevelek, reklámajánlatok rendszeres, email útján történő megküldése céljából kezeljük. Az Adatkezelő az Ön, mint felhasználó ill. vásárló vásárlási szokásait is elemzi, és Önnek személyre szabott hírleveleket, reklámokat küld.

5. Azok a személyek, akik az adatokat megismerhetik, a személyes adatok továbbítása, adatfeldolgozás:

 1. Az Ön személyes adatai hozzáférhetők és megismerhetők a feladataik ellátásához szükséges mértékben az Adatkezelő adminisztrációs jogosultsággal rendelkező alkalmazottai és az Adatkezelő megbízásából eljáró harmadik személyek számára, így különösen az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló szervezetek részére.
 2. Az Adatkezelő tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
  • Visionsoft Üzleti megoldások Kft.
   H-1149 Budapest, Pósa Lajos u. 51.
   emailcíme: info@visionsoft.hu
   Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység: ERP és Webshop szoftver támogatása valamint hosting alapú felhőszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. Ennek alapján az Ön személyes adatait az adatfeldolgozó dolgozza fel a Magyarországon az Invitech Megoldások Zrt. adatközpont 1143 Budapest, Ilka utca 31. cím alatt tárolt szerverein.
  • Vision-Software Kft.
   H-1149 Budapest, Pósa Lajos u. 51.
   Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység: ERP és Webshop szoftver bérlete és üzemeltetése.
  • VS Fejlesztési Stúdió Kft.
   H-1149 Budapest, Pósa Lajos u. 51.
   emailcíme: Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység: ERP és Webshop szoftver fejlesztése.
  • MPL Magyar Posta
   1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
   Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység: az Adatkezelőtől megrendelt küldemények kiszállítása.
  • Kálnay Zsuzsanna
   2049 Diósd, Szabadság utca 119.
   Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység: könyvelési tevékenység.

 3. Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés Rendelet követelményeinek velő megfelelésére és az Ön jogainak védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedéseknek a végrehajtására.
 4. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön személyes adatai statisztikai célokra és kutatások céljára is felhasználásra kerülhetnek, anonimizált módon.
 5. Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatainak védelmében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 6. Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy személyes adatai jogszabályban meghatározott esetben és módon kiadhatók a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság számára is.
 7. Az Adatkezelő az Ön személyes adatait harmadik országba nem továbbítja.

6. Az adatkezelés (tárolás) időtartama

 1. Az Ön személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében szükséges ésszerű időtartamig kezeljük.
 2. A 2.2 pontban megjelölt személyes adatokat az Adatkezelő a Webshopban történt vásárlás – több vásárlás esetén a legutóbbinak a - teljesítésétől számított számított 5 évig kezeli – kivéve, ha jogszabályi kötelezettsége alapján ezen adatokat továbbra is kezelnie kell.
 3. Amennyiben az adatkezelés jogszabályi kötelezettség alapján áll fenn, akkor az adatokat a jogszabály által előirt ideig kezeljük.
 4. Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, akkor az adatait visszavonásig kezeljük. Ebben az esetben Ön bármikor jogosult ezen hozzájárulást. indoklás nélkül visszavonni és adatainak törlését kérni.
 5. Felhívjuk a figyelmét, hogy a 2.3 pont szerinti közvetlen üzletszerzési célú adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja. Amennyiben Ön ezen jogával élni kíván, ezt megteheti a „Beállításaim” menüpont alatt vagy külön emailben vagy postai úton megküldött nyilatkozatában. Nyilatkozatának kézhezvételét követően az Adtakezelő haladéktalanul, 3 munkanapon belül törli az Ön adatait a nyilvántartásából.

7. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

7.1 Önt az alábbi jogok illetik meg kezelt személyes adatai tekintetében:

 1. Hozzáférhet, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Ennek alapján az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy Önre vonatkozóan konkrétan milyen adatot kezel.
 2. A Rendelet által meghatározott esetben jogosult az adathordozhatósághoz. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek, ha:
  1. az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Ön és az adatkezelő közötti szerinti szerződésen alapul; és
  2. az adatkezelés automatizált módon történik.
 3. Kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha azok pontatlanok. Javasoljuk, hogy minden esetben haladéktalanul jelezze felénk, ha az Adatkezelő által tárolt adata (pl. lakcíme) megváltozott vagy már nem aktuális.
 4. Kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatra már nincs szükség abból a célból, amire kezelték; ha a hozzájárulást visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; ha az adatot jogellenesen kezelték vagy ha az adatot a vonatkozó jogszabályi kötelezettség alapján törölni kell. A törléshez való jog nem alkalmazandó a Rendelet által előírt esetekben.
 5. Kérheti adatkezelésének korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését; ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 6. Ön jogosult arra, hogy a bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ebben az esetben az Ön a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 7. Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

7.2 Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti jogain alapuló kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

7.3 Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

8. Jogorvoslatok

 1. Fenti jogainak megsértése esetén Ön jogosult jogorvoslatért fordulni az Adatkezelőhöz az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken.
 2. Az Adatkezelő köteles az ügyet a jogorvoslatra irányuló kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kivizsgálni, és közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
 3. Fenti jogainak megsértése esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel: +36 1-391-1400 fax: +36 1-391-1410 email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat jogorvoslatért.
 4. Jogsérelem esetén Ön jogosult az (állandó) lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni és kártérítést ill. sérelemdíjat követelni.

 

2018. május 1.
Grube Kft.